żyjemy

[Szort] Obwieszczenie…

Expije z krótką, acz znaczącą informacją!